Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Quản lý nhân viên, tính lương

 Hướng dẫn sử dụng

Tính năng Quản lý nhân viên

I. Thiết lập tính năng

- Để sử dụng tính năng Quản lý nhân viên, tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2)